Visuell profil

Hvordan sikre en helhetlig visuell profil?

En visuell profil er satt sammen av logo, grafiske elementer, fonter og gjerne også bilder. En sterk visuell profil gir et profesjonelt og helhetlig uttrykk, og øker bedriftens troverdighet. Et godt profilarbeid vil signalisere kjernen i virksomheten og gjøre det enkelt for bedriften å differensiere seg fra konkurrentene. En enhetlig profil gjør det enklere å formidle bedriftens budskap på en synlig måte på alle flater.

Logo

Logo er bedriftens varemerke, den skal være være enkel å gjenkjenne og uttrykke de kvaliteter bedriften ønsker å signalisere. En logo skal designes med tanke på en lang levetid og at den skal fungere godt i bruk. Dersom bedriften allerede har logo kan den om nødvendig moderniseres. Den eksisterende logoen kan utvikles og tilpasses en ny visuell profil, slik at bedriftens varemerke tas med i et nytt visuelt særpreg.

Profilhåndbok

Profilhåndboken gir alle detaljer omkring den visuelle profilen og kan gjerne kalles en bruksanvisning. Profilhåndboken inneholder maler og redgjør for hvordan profilen skal brukes og tilpasses ulike flater.

Når retningslinjene for den visuelle profilen først er satt blir det enklere å produsere markedsmateriell i framtiden. En helhetlig profil sparer derfor bedriften for både tid og kostnader når den først er satt.